خانه / قیمت روز محصولات

قیمت روز محصولات

محصولمشخصاتقیمت جزء (تومان)قیمت عمده (تومان)حداقل سفارش عمدهواحدآخرین بروز رسانی
عسل گون طبیعیساكارز كمتر از 3%35000260001000کیلوگرم960220
عسل گون طبیعیساكارز كمتر از 5%-200001000کیلوگرم960224
عسل کنار طبیعیصددرصد طبيعی40000330001000کیلوگرم960220
عسل چندگیاه طبیعیساكارز كمتر از 3%30000230001000کیلوگرم960220
عسل آویشن طبیعیساكارز كمتر از 3%50000430001000کیلوگرم960220
عسل گشنیز طبیعیساكارز كمتر از 3%32000240001000کیلوگرم960224
عسل گشنیز طبیعیساكارز كمتر از 5%-190001000کیلوگرم960220
عسل یونجه طبیعیساكارز كمتر از 3%32000260001000کیلوگرم960220
عسل شوید طبیعیساكارز كمتر از 3%35000300001000کیلوگرم960220
عسل مرکبات طبیعیصددرصد طبیعی32000280001000کیلوگرم960220
عسل اقاقیاساکارز کمتر از 2%7500055000500کیلوگرم960220
عسل شاه بلوطساکارز کمتر از 1%7500055000500کیلوگرم960220
عسل سیاه دانهساكارز كمتر از 3%7000040000500کیلوگرم960220
عسل چندگیاهساکارز کمتر از 5%22000130001000کیلوگرم960220
گرده گلایرانی و خشک شده900007000020کیلوگرم960224
بره مومطبیعی و خام22500018000010کیلوگرم960220
مومتخته ای (کلوخ)30000215001000کیلوگرم960220
ژل رویالایرانی120009000500گرم960220
کپسول بره مومیک گرمی12001000500عدد960220
سايت عسل ياس کانال عسل ياس لوازم زنبورداري